۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور بانوان و خانواده دفتر بانوان و خانواده
صفحه اصلی
شرح وظايف
شرح وظایف مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری
- ارائه نقطه نظرات مشورتی مورد نیاز استاندار درامور بانوان
- اظهار نظر براساس تحقیق وپژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف اجتماعی درجهت بهبود وضعیت زنان شهری وروستائی استان.
- ارزیابی گزارشها درمورد شرایط وموقعیت زنان درسطح استان با هدف بالندگی ورشد فرهنگی آنان با درنظر گرفتن آداب ورسوم وباورهای سنتی رایج در استان وارائه نظرات مشورتی به مقام مسئول.
- انجام امور مشاوره درزمینه های ارتقاء منزلت اجتماعی زنان وتبیین جایگاه آنها درخانواده
- انجام تمهیدات لازم درجهت برپایی گردهمائی ها وجلسات مطلوب با هدف ارتقاء سطح دانش وآگاهیهای عمومی نسبت به حقوق زنان
- برنامه ریزی به منظور استفاده از رسانه های گروهی ، به منظور زدودن باورهای غلط ناشی از سنتهای عشیره ای وقومی وایجادتغییر نگرش نسبت به جایگاه ونقش زنان
- جهت دهی به تحقیقات علمی واستفاده از نتایج پژوهش های مراکز علمی ودانشگاهی برای برنامه ریزی ها.
- ارزیابی جایگاه زنان درمحیط اجتماعی استان وبررسی وضعیت اشتغال ومیزان جذب زنان دربازار کار وتبیین مشکلات آنان وارائه راه حل های پیشنهادی
- فراهم آوردن تمهیدات مناسب به منظور اشاعه وگسترش فعالیتهای اجتماعی بانوان استان درجهت جلب مشارکت فعال آنان با همکاری سازمانها ، ارگانها ونهادهای استان وحمایت از زنان مشارکت جو درعرصه های مختلف
- همکاری با سازمانها وارگانهای استان درخصوص برپایی همایشهای تخصصی ودوره های منظم آموزشی به منظور ارتقاء سطح دانش وفرهنگ جامعه زنان استان
- انجام بازدیدهای دوره ای از فرمانداریها به منظور آشنائی با مشکلات ومسائل فراگیر جامعه بانوان به منظور امکان برنامه ریزی های صحیح درجهت رفع مشکلات ومسائل آنان وبرگزاری جلسات مستمر
- اقدام به جلب همکاری مراکز دولتی وغیردولتی درجهت حل ویا تقلیل مشکلات جامعه زنان استان
- شناسائی بانوان موفق درسطح استان ومعرفی وحمایت از آنان با هدف ایجاد انگیزه وخود باوری دربانوان استان
- نظارت برروز آمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت به تفکیک شهر،بخش وروستا
- ارائه نظرات مشورتی به منظور گسترش وتوسعه وتجهیز مراکز تفریحی ،فرهنگی واجتماعی مناسب بانوان با همکاری ومساعدت سازمانها ، ارگانها ، افراد وموسسات خیریه وعام المنفعه استان
- شرکت درگردهمائی ها، جلسات وسمینارهای داخل وخارج از کشور حسب مورد
- انجام سایر امورمحوله

شرح وظایف کارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده:

1: کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان:

·         ابلاغ سیاست­ها و خط مش فعالیت­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور و پیشگیری و نظارت برای اجرای آنها

·         بررسی و تلفیق برنامه­های بلندمدت و میان مدت و کوتاه مرتبط با امور بانوان و خانواده در چهار چوب برنامه­های توسعه کشور

·         نظارت و ارزیابی بر عملکرد دفاتر امور بانوان و خانواده فرمانداری­ها و تطبیق فعالیت آنان، برنامه های حوزه زنان و خانواده استان

·         تدوین اولویتهای پژوهشی مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارائه پیشنهاد به دبیرخانه شورای آموزش و پرورش استان

·         شناسایی مسائل، مشکلات و نیازهای بانوان و خانواده استان در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی و بررسی و راهکار و ارائه پیشنهادهای مناسب در زمینه هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه­های لازم در رفع مشکلات بانوان و خانواده

·         ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با امور بانوان و خانواده استان

·         برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه بانوان و خانواده در استان

·         ایجاد هماهنگی در سیاستهای و خط مشی ها ی اجرایی جهت پیشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده استان

·         مصوب شدن طرحهای فرهنگی و اجتماعی در کارگروه تخصصی و ارسال به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تصویب نهایی و تخصیص اعتبار لازم

·         تعامل با سازمان­های مردم­نهاد در حوزه زنان و خانواده به منظور افزایش مشارکت عمومی زنان

 

2: کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب­های اجتماعی:

·         جمع­آوری آمار و بانک اطلاعاتی در حوزه آسیب­های اجتماعی از دستگاه­های اجرایی مرتبط (دفتر امور اجتماعی و سازمان­های مردم نهاد، فرماندهی نیروی انتظامی، اداره کل بهزیستی، دادگستری، دانشگاه بیرجند و ...)

·         بررسی مسائل اجتماعی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مراجع مسئول به منظور افزایش ضریب سلامت روانی و اجتماعی آحاد و اقشار جامعه

·         بررسی راه های پیشگیری و کاهش آسیب­های اجتماعی و پژوهش در زمینه پدیده­ها و آسیب­های اجتماعی در جامعه

·         همکاری با دستگاه­ها و سازمانها به منظور بالا بردن سطح آگاهی و مهارت های اجتماعی و پژوهش در زمینه پدیده­ها و آسیب­های اجتماعی در جامعه

·         همکاری با دستگاه­ها و سازمان­ها به منظور بالا بردن سطح آگاهی و مهارتهای اجتماعی در راستای حفظ جامعه ار انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی

·         ارائه طرح­های پژوهشی و اجرایی با همکاری صاحب نظران و اساتید و کارشناسان و فرمانداری­ها در حوزه آسیب­های اجتماعی

·         دستیابی به آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه اجتماعی با همکاری دستگاه­های ذیربط و تحلیل آن به منظور ارائه گزارش­های لازم به مبادی ذیربط

·         اقدام در جهت تهیه دستور جلسات کمیته تخصصی آسییب­های اجتماعی و برگزاری مستمر و منظم جلسات و پیگیری روند اجرایی مصوبات

 

3: ارتقای سطح سلامت ، بهداشت و ورزش:

·         جمع­آوری آمار در رابطه با بیماری­های زنان

·         شناسایی مؤلفه­های اثرگذار در ارتقای سطح سلامت و بهداشت

·         تغییر نگرش باورهای نادرست بهداشتی و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی

·         بررسی زمینه­های ارتقاء نشاط اجتماعی و ارتقاء بهداشت جسمانی، روانی

·         تهیه و تدوین طرح و برنامه­ با هدف ارتقای سطح سلامت، بهداشت و ورزش

·         احصاء و اولویت­بندی و بررسی موضوعات مربوط به سلامت خانواده

·        مدیریت دانش و ارتقای سطح آموزش در حوزه سلامت و ورزش زنان و خانواده

·        آموزش رفتارهای حافظ سلامت، بهداشت و ارتقای نشاط اجتماعی

·        اجرای طرح غربالگری با هدف پیشگیری از سرطان­های شایع زنان

·        اجرای طرح ارتقاء وضعیت سلامت زنان و خانواده در سراسر استان

·        برنامه­ریزی در جهت غنی نمودن اوقات فراغت

·        ایجاد هماهنگی و سازماندهی میان فعالیت­های و اقدامات بخش­های دولتی و غیر دولتی در زمینه سلامت خانواده 

 

4: کمیته تخصصی اشتغال:

·         آمار و بانک اطلاعاتی در حوزه اشتغال و کار آفرینی ، بانوان فارغ التحصیل؛ زنان شاغل، تعاونی­های زنان مشاغل خانگی، صندوقهای خرد زنان، کارگاه­های تولیدی ، بانوان کار آفرین و...    

·         تعامل، حمایت، فعال­سازی و توسعه توانمندیهای سازمان­های غیر دولتی به منظور به کارگیری ظرفیتها و توانمندیهای آنان

·         بهره­گیری از ظرفیت­های استان جهت در ایجاد اشتغال

·         بسترسازی برای افزایش حضور بانوان در عرصه­های اجتماعی، اقتصادی

·         رصد وضعیت زنان و خانواده در توسعه اقتصادی

·         توسعه و تجهیز تعاونی­های زنان، توسعه اشتغال خانگی، گسترش صنایع دستی ، توانمندسازی زنان روستایی و عشایر ، برگزاری کارگاه­های کارآفرینی و اشتغال

 

5: کمیته تخصصی عفاف و حجاب:

·         مکاتبات و بخشنامه­ها و دستورالعمل­های ارسالی از وزارت کشور و شورای عفاف وحجاب وستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان

·         بررسی میزان اثرگذاری نهادها و دستگاه­های متولی تبلیغ و ترویج آموزه­های دینی

·         تهیه و تدوین طرح و برنامه­های فرهنگی و آموزشی در زمنیه تقویت آموزه­های دینی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

·         نیازسنجی آموزش، پیش­بینی و طراحی آموزش­های مورد نیاز در فرایند گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

·         برگزاری همایش، نشست، کارگاه آموزشی، نمایشگاه عفاف و حجاب و مسابقه کتابخوانی

 

6: سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان وخانواده:

·         شناسایی، ساماندهی و تکمیل بانک اطلاعات سازمانهای مردم نهاد زنان و خانواده به منظور تقویت ارتباط و همکاری های بین سازمانی

·         برنامه ریزی به منظور توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه و فراهم آوردن زمینه فعالیت های قانونی آنها ازطریق برگزاری نشست و کارگاههای آموزشی

·         نظارت بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده و اجرای برنامه های فرهنگی

·         بررسی و مطالعه راهکارهای تشویق و ارتقاء کیفی سازمانهای مردم نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی 

·         تدوین برنامه وطرح های فرهنگی اجتماعی به منظور ارتقاء و بهره گیری از تجارب سازمانهای مردم نهاد موفق در قالب تفاهم نامه های مشترک

·         هماهنگی وهمکاری با فرمانداری های سراسر استان در راستای اهداف توسعه و افزایش مشارکت های اجتماعی در قالب تشکیل سازمانهای مردم نهاد در سطح استان

·         شناسایی سازمانهای مردم نهاد فعال و توانمند و به روز رسانی بانک اطلاعاتی سازمانهای مردم نهاد

 

7: کمیته بانوان و خانواده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:

·         آمار و اطلاعات مربوط به زنان معتاد، زنان بدسرپرست و .....

·         هماهنگی و جلب مشارکت های مردمی با بهره گیری از کلیه ظرفیت­های موجود برای پیشگیری از اعتیاد

·         گردآوری اطلاعات، آمار و منابع مربوط به اعتیاد و شناسایی آسیب­های موجود در شیوه­های مبارزه با مواد مخدر، روانگردانها

·         ارائه ساز و کارهای مبارزه با اعتیاد و همکاری و هماهنگی با دستگاه­های ذیربط از طریق ارتقای سطح آگاهی افراد و اجرای طرح­های فرهنگی و اجتماعی

·         اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابل با تهدیدات و آسیب­های مواد مخدر و روان گردان با آموزش کارگاهی، مشاوره و راهنمایی

·         اتخاذ تدابیر و برنامه­ های لازم برای توسعه خدمات پیشگیری از اعتیاد در کانونهای هدف بانوان ،خانواده؛ محیط­های آموزشی (مدارس، دانشگاهها) محیط­های کاری و محلات

·         بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحها و برنامه­های فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد در ابعاد مختلف

 

8: VPN( سامانه جامع آماری اطلاعات وزارت کشور):

·         گزارش های کامل در حوزه زنان و خانواده استانداری وفرمانداریهای استان

·         تدوین و تعیین شاخص های توسعه ای، مسائل و آسیب های اجتماعی زنان بمنظور بهره مندی دربرنامه ریزی ها

·         گردآوری گزارش ها، طرح های فرهنگی اجتماعی ،صورتجلسات و ارائه آن در VPN  

·         دریافت برنامه های فرهنگی و اجتماعی از گروههای کاری و کمیته تخصصی زیر مجموعه کارگروه زنان و خانواده

·         وارد شدن به سامانه جامع آماری اطلاعات وزارت کشور و ثبت عملکرد دفتر بانوان در سامانه

·         ثبت عملکرد دفتر بانوان در سامانه جامع آماری اطلاعات وزارت کشور

 

9: مدیریت سایت و اطلاع­رسانی در حوزه زنان و خانواده:

·         اطلاع­رسانی و ارتباط با جامعه و افکارسنجی در حوزه زنان و خانواده

·         ارائه اخبار و گزارشات خبری و ارائه به مراجع تصمیم­ساز در حوزه زنان و خانواده

·         تکمیل و به ­روزرسانی بانک اطلاعاتی زنان (نخبگان، صاحبنظران، توانمندان و معرفی قابلیت­ها و توانمندی­های آنان)

·         ایجاد سایت اینترنتی به منظور اطلاع­رسانی و افزایش ارتباط با سازمان­ها و اقشار مختلف جامعه

·         مستندسازی اخبار و اطلاع و به روزرسانی سایت

·         تدوین و تعیین شاخص­های توسعه­ای، مسائل و آسیبهای اجتماعی زنان به منظور بهره­مندی در برنامه­ریزی­ها

·         مشارکت در ساماندهی نحوه استخراج و ارائه آمار در حوزه زنان و خانواده

·         بررسی، مطالعه و تبیین مسائل و چالش­های حوزه زنان و خانواده و ارائه راهکارهای مناسب برای برون­رفت از آن

تاریخ به روز رسانی: 1395/01/23
تعداد بازدید: 1672
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal